Hanke
Utvecklingsprojekt - 49685

Pakuri ja metsien erikoissienet – nimisuojan turvin vientiin

Pro Pakuri Finland ry

31.08.2017 - 30.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Suomeen on muodostunut viime vuosikymmenen aikana metsän erikoissieniä (lääkinnällisiä sieniä), kuten em. pakuria, lakkakääpää jalostavaa teollisuutta. Pääasiallisella markkina-alueellaan Aasiassa nämä tunnetaan lääkinnällisinä sieniä. Näiden lääkinnällisten sienten markkinat itsessään ovat useita kymmeniä miljardeja euroja. Jalostava teollisuus on kotimaiden markkinoiden lisäksi tehnyt huomattavia ponnisteluita tuotteiden vientiin. Aasian markkinat luovatkin potentiaalin johon suomalaiset metsänomistajat sekä niin kutsuttujen perinteisten metsäsienten sienijalostajat ovat vasta heräämässä. Ainutlaatuisen tuotantoympäristön lisäksi Suomella on jo pitkä historia nk. lääkinnällisten sienten käytössä. Pakuri ja tikkatee ovat olleet tunnettuja sekä juomina että kansanlääkinnässä jo satoja vuosia. Tuotteiden käyttö löytyy myös kirjoitetussa tiedossa mm. jo Lönrotin kirjoista. Tämän lisäksi tuotteet ovat olleet mittavassa teollisessa tuotannossa 30-40-luvulla. Tämän pohjalta Suomella on mahdollisuus nostaa tuotteiden näkyvyyttä ja brändin imago käyttämällä EU:n nimisuojaa keskeisimpien pitkän käyttöhistorian omaavien tuotteiden osalta. Tämän hankkeen tarkoituksena on valmistella Pakurille ja Tikkateelle EU:n nimisuoja suojatulle alkuperänimitykselle (SAN). Suojatulla alkuperänimityksellä tarkoitetaan nimeä, joka on peräisin tietyltä alueelta, tietystä paikasta tai poikkeustapauksissa tietystä maasta. Sen laatu ja ominaisuudet johtuvat olennaisesti tai yksinomaan tietystä maantieteellisestä ympäristöstä luontoineen ja inhimillisine tekijöineen. Tuotteen kaikki tuotantovaiheet tapahtuvat rajatulla maantieteellisellä alueella. Nimisuojan saaminen Pakurille ja Tikkateelle antaa pohjaa luoda Suomalaisille erikoissienituotteille yhteistä kansallista brändiä johon yritykset voivat tukeutua ja saada synergiaa markkinoinnissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

49685

Aloituspäivämäärä

31.08.2017

Loppumispäivämäärä

30.05.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Kvalitets- och andra ansvarssystem
Livsmedelsexport
naturprodukter

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt