Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 160716

Palojärven kylän kotapaikka hanke

Palomäen Erästäjät ry

01.05.2021 - 01.06.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tavoitteena rakentaa metsästysseuramme omistamalle Iltarusko tontille tie, kota, varasto/kuivakäymälä ja kaivo Mannersuomen kehittämisohjelman mukaisesti ja se toteutettaisiin hakemalla Eu:n maaseuturahaston osarahoitusta. Hanke palvelee syrjäisen maaseutukylän ihmisiä ja tuo viihtyisyyttä alueelle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

160716

Startdatum

01.05.2021

Slutdatum

01.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner