Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 160716

Palojärven kylän kotapaikka hanke

Palomäen Erästäjät ry

30.04.2021 - 31.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena rakentaa metsästysseuramme omistamalle Iltarusko tontille tie, kota, varasto/kuivakäymälä ja kaivo Mannersuomen kehittämisohjelman mukaisesti ja se toteutettaisiin hakemalla Eu:n maaseuturahaston osarahoitusta. Hanke palvelee syrjäisen maaseutukylän ihmisiä ja tuo viihtyisyyttä alueelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

160716

Aloituspäivämäärä

30.04.2021

Loppumispäivämäärä

31.05.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt