Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 91794

Palokunnanrannan kehittäminen

Saaranlähteen omakotiyhdistys ry

10.02.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Saaranlähteen omakotiyhdistys ry on vuodesta 1996 alkaen toiminut asukasyhdistys Työtjärven kupeessa. Yhdistyksellä on tällä hetkellä reilu 60 jäsentaloutta. Yhdistyksen tukikohdaksi on muodostunut kunnan omistama ns. palokunnan ranta. Rannassa on vietetty perinteisiä rantajuhlia ennen koulujen alkua vuodesta yhdistyksen perustamisesta asti ja viimeiset pari vuotta myös joulutulet juuri ennen joulua. Viime vuosina yhdistyksen jäsenet ovat omalla työpanoksellaan kunnostaneet rantaa ja sen lähialueita. Yhdistyksen tavoitteena on ollut tukea yhteisöllisyyttä ja ennen kaikkea yhdessä tekemistä. Palokunnan rannassa ollaan tapahtumien suhteen hyvin pitkälti sään armoilla ja yhdistys tästä syystä hakee rahoitusta laavun ja käymälän rakentamiseen palokunnan rantaan. Hankkeen tuloksena rannan käytettävyys ja käyttömäärä lisääntyvät. Hanke lisää paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja tukee alueen yhteisöllistä toimintaa ja vetovoimaa. Alueella toimivat pienyritykset voivat tarjota majoituspalvelujen lisäksi myös elämyspalveluita hyödyntämällä laavua. Laavu toimii kokoontumispaikkana alueen asukkaille ja sitä voi hyödyntää myös Hälvälän koulun koululaisryhmät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

91794

Aloituspäivämäärä

10.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt