Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 72735

Paltasen esteetön suopolku

Paltasen esteetön suopuisto ry

01.03.2018 - 20.07.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Investointihankkeella haetaan Pieksämäen seudulle esteetöntä mahdollisuutta päästä tutustumaan arvokkaaseen ja koskemattomaan suoympäristöön. Kaikki tehtävät työt tehtäisiin Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen asettamien kriteerien mukaisesti. Kohde sijaitsee Paltasella, n. 15 km Pieksämäen keskustasta Järvisuomentietä Jyväskylään päin. Toimenpide tarjoaisi hyvän mahdollisuuden sellaisille henkilöille päästä luonnon ääreen ja suoympäristöön, joille se muuten olisi mahdotonta. Tällä olisi vaikutusta hyvinvointiin ja jaksamiseen. Kohde olisi kaikille avoin ja sijaintinsa sekä kulkuyhteyksien puolesta erinomaisesti saavutettavissa. Olemassa olevaa parkkipaikkaa olisi tarkoitus päivittää pyörätuolille sopivaksi ja kohteelle tulisi myös inva-käymälä. Lisäksi olemassa oleva laavu saisi päivityksen esteettömäksi ja sen yhteyteen tulisi esteetön kalastuslaituri. Polku itsessään tulisi kulkemaan koskemattomassa, luonnonkauniissa suoympäristössä. Suolla on arvokkaita elinympäristöjä, joiden kautta pitkospuupolku tulisi kulkemaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

72735

Aloituspäivämäärä

01.03.2018

Loppumispäivämäärä

20.07.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt