Projekt
Utvecklingsprojekt - 67867

Palveleva yhteisö 2020

Saarijärven kaupunki

01.06.2018 - 23.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tulevaisuus on monin tavoin avoin, eri toimijoiden roolit ja yhteiset toimintatavat kunnissa ovat muutoksessa. Kumppanuus ja sektorirajat ylittävä yhteistyö ovat nousseet keskeiseksi teemaksi puhuttaessa tulevaisuuden palveluista. Ennakointi, innovointi, kokeilut ja kehittäminen ovat keinoja uudistaa toimintaa muutoksessa. Vapaaehtoistyössä kertyy paljon havaintoja ja tietoa sellaisista palvelutarpeista, jotka eivät liity omaan toimintakenttään. Työn tai palvelun suorittamiseen tarvittaisiin yrityksiä tai palkattuja työntekijöitä. Tarpeet voivat olla hyvin vaihtelevia laadultaan ja kestoltaan. Tieto tunnistetusta palvelutarpeesta ei kuitenkaan välity aina eteenpäin, sillä käytössä ei ole vakiintuneita toimintatapoja. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla toimintamallia, jonka avulla pienetkin tunnistetut palvelutarpeet välittyvät eteenpäin palvelun tuottajalle. Palveleva yhteisö 2020 ¿hanke lisää sektorien välistä yhteistyötä ja parantaa palveluja kohdentamalla kysyntää ja tarjontaa uudella tavalla. Yhteistyö selkeän mallin pohjalta luo uusia palveluverkostoja, edistää alueellista toimeliaisuutta ja parantaa valmiuksia hallita muutosta. Hanke toteutetaan pohjoisessa Keski-Suomessa Saarijärvellä. Toiminta kohdistuu alueellisesti sen kahteenkymmeneen kylään ja keskustaan Palveleva yhteisö 2020 ¿ hanke toteutetaan aikavälillä 1.6.2018 ja se päättyy 31.5.2019 Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Saarijärven kaupunki ja se verkostoituu muiden hankkeiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

67867

Startdatum

01.06.2018

Slutdatum

23.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner