Hanke
Utvecklingsprojekt - 67867

Palveleva yhteisö 2020

Saarijärven kaupunki

31.05.2018 - 23.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tulevaisuus on monin tavoin avoin, eri toimijoiden roolit ja yhteiset toimintatavat kunnissa ovat muutoksessa. Kumppanuus ja sektorirajat ylittävä yhteistyö ovat nousseet keskeiseksi teemaksi puhuttaessa tulevaisuuden palveluista. Ennakointi, innovointi, kokeilut ja kehittäminen ovat keinoja uudistaa toimintaa muutoksessa. Vapaaehtoistyössä kertyy paljon havaintoja ja tietoa sellaisista palvelutarpeista, jotka eivät liity omaan toimintakenttään. Työn tai palvelun suorittamiseen tarvittaisiin yrityksiä tai palkattuja työntekijöitä. Tarpeet voivat olla hyvin vaihtelevia laadultaan ja kestoltaan. Tieto tunnistetusta palvelutarpeesta ei kuitenkaan välity aina eteenpäin, sillä käytössä ei ole vakiintuneita toimintatapoja. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla toimintamallia, jonka avulla pienetkin tunnistetut palvelutarpeet välittyvät eteenpäin palvelun tuottajalle. Palveleva yhteisö 2020 ¿hanke lisää sektorien välistä yhteistyötä ja parantaa palveluja kohdentamalla kysyntää ja tarjontaa uudella tavalla. Yhteistyö selkeän mallin pohjalta luo uusia palveluverkostoja, edistää alueellista toimeliaisuutta ja parantaa valmiuksia hallita muutosta. Hanke toteutetaan pohjoisessa Keski-Suomessa Saarijärvellä. Toiminta kohdistuu alueellisesti sen kahteenkymmeneen kylään ja keskustaan Palveleva yhteisö 2020 ¿ hanke toteutetaan aikavälillä 1.6.2018 ja se päättyy 31.5.2019 Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Saarijärven kaupunki ja se verkostoituu muiden hankkeiden kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

67867

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

23.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt