Hanke
Utvecklingsprojekt - 19024

Palvelevat kylät

Nouseva Rannikkoseutu ry

15.01.2016 - 07.11.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa etsitään uudenlaisia ratkaisuja maaseudun lähipalveluiden yhteisölliseen tuottamiseen. Hankkeessa kartoitetaan kolmannen sektorin tuottamien palveluiden tarjontaa ja kehittämistarpeita sekä parannetaan yhteisöjen valmiuksia ja osaamista palvelutuotantoon. Pilotoinnin avulla etsitään monialaisia yhteistyöverkostoja palveluiden paikalliseen tuottamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

19024

Aloituspäivämäärä

15.01.2016

Loppumispäivämäärä

07.11.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nya tjänster
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt