Projekt
Utvecklingsprojekt - 9146

PalvelevaYhteisö

Eskolan Kyläyhdistys ry

01.08.2015 - 04.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

PalvelevaYhteisö hanke kehittää lähipalveluita monipalvelupisteen kautta ja etsii tuottajatahot kehitettäville palveluille. Lähipalveluita kehitetään kylätoiminnan Green Care-toimintamalilla ja yhteiskunnallista yrittäjyyttä hyödyntäen. Green Care toimintaan liittyy Green Care- innovaatiokylän ja luontohoivakoulun kehittäminen. Hankkeessa luodaan sisältö ja toimintamuoto maaseudun kehittämistä kuvaavan kylätoiminnan opastuskeskuksen perustamiseksi. Kylätoiminnan opastuskeskus tarjoaa tietoa kaikille maasudun kehittämisestä kiinnostuneille tahoille. Hankkeen tavoitteena on luoda alueen asukkaille työtilaisuuksia ja toimivat monipuoliset lähipalvelut, sekä soveltaa palvelutuotantoon uusia yhteistyömuotoja niin julkisen kuin yksityisekin palvelutuotannon kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

9146

Startdatum

01.08.2015

Slutdatum

04.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner