Hanke
Utvecklingsprojekt - 54337

Palvelukokeiluja Pyhällä

Pyhän kyläyhdistys ry

01.10.2017 - 16.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Palvelukokeiluja hankkeen keskeisimpinä kohderyhminä ovat Pyhän alueen asukkaat ja mikroyrittäjät. Erityiskohderyhmänä ovat lapset ja nuoret sekä ikääntyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat aikuiset. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on on alueen viihtyvyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen. Tavoitteena on laadukkaiden lähipalveluiden kehittäminen kokeilujen kautta sekä palvelukeskustyyppisen toiminnan kehittäminen, tilaratkaisujen löytäminen yhteisö- että yrityshautomon kaltaiselle toiminnalle ja lähipalvelujen tuottamiselle. Hankkeen toteutuksen keskiössä ovat palvelukokeilut, osallisuus sekä viestintä ja vuorovaikutus. Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen toimenpidekokonaisuuteen: monipalvelutila, laadukkaat lähipalvelut ja ketterät kokeilut. Lähtökohta toteutuksessa on, että kehittämisideat, innostus ja toiminta lähtevät ihmisistä ja yhteisöistä itsestään. Osallistuminen on konkreettista ja sen motiivina on muuttaa kehityksensuuntaa positiivisemmaksi. Kokeiluille yhteistä puolestaan on se, että kehitettävä palvelu tai tuote löytää lopullisen muotonsa vasta kokeiluprosessin aikana. Hankkeelle palkataan osa-aikainen projektikoordinaattori, joka hallitsee kokonaisuutta, aktivoi ja innostaa eri toimijoita mukaan toteutukseen ja yhteistyöhön, organisoi työpajoja ja viestii monipuolisesti kokemuksista ja vaiheista hankkeen aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

54337

Aloituspäivämäärä

01.10.2017

Loppumispäivämäärä

16.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

innovation/försök
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt