Projekt
Utvecklingsprojekt - 54337

Palvelukokeiluja Pyhällä

Pyhän kyläyhdistys ry

01.10.2017 - 16.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Palvelukokeiluja hankkeen keskeisimpinä kohderyhminä ovat Pyhän alueen asukkaat ja mikroyrittäjät. Erityiskohderyhmänä ovat lapset ja nuoret sekä ikääntyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat aikuiset. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on on alueen viihtyvyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen. Tavoitteena on laadukkaiden lähipalveluiden kehittäminen kokeilujen kautta sekä palvelukeskustyyppisen toiminnan kehittäminen, tilaratkaisujen löytäminen yhteisö- että yrityshautomon kaltaiselle toiminnalle ja lähipalvelujen tuottamiselle. Hankkeen toteutuksen keskiössä ovat palvelukokeilut, osallisuus sekä viestintä ja vuorovaikutus. Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen toimenpidekokonaisuuteen: monipalvelutila, laadukkaat lähipalvelut ja ketterät kokeilut. Lähtökohta toteutuksessa on, että kehittämisideat, innostus ja toiminta lähtevät ihmisistä ja yhteisöistä itsestään. Osallistuminen on konkreettista ja sen motiivina on muuttaa kehityksensuuntaa positiivisemmaksi. Kokeiluille yhteistä puolestaan on se, että kehitettävä palvelu tai tuote löytää lopullisen muotonsa vasta kokeiluprosessin aikana. Hankkeelle palkataan osa-aikainen projektikoordinaattori, joka hallitsee kokonaisuutta, aktivoi ja innostaa eri toimijoita mukaan toteutukseen ja yhteistyöhön, organisoi työpajoja ja viestii monipuolisesti kokemuksista ja vaiheista hankkeen aikana.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

54337

Startdatum

01.10.2017

Slutdatum

16.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner