Projekt
Utvecklingsprojekt - 49481

Palvelupaja-hanke

Siikajoen kunta

01.08.2017 - 13.05.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yhdistysten toiminnalla on merkittävä rooli Siikajoen kunnan elinvoimaisuuden sekä asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Yhdistysten voimin järjestetään monia isoja vapaa-ajantapahtumia sekä ylläpidetään ja kehitetään vapaa-ajan paikkoja. Lisäksi monet eri-ikäisille suunnatut kerhot pyörivät vapaaehtoisvoimin. Yhdistykset sitovat paljon omia resursseja (henkilötyövuodet ja raha) asukkaiden hyvinvoinnin eteen myös työllistämällä nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä sekä toteuttamalla erilaisia hankkeita. Aktiivinen yhdistystoiminta on hajaantunut eri kylille ja kylät toimivat suurelta osin vain oman kylän alueella. Sen vuoksi on tarpeen luoda yhteisiä toimintamalleja, joilla tuetaan sekä kylien että yhdistysten välistä yhteistyötä tapahtumien, toiminnan ja palveluiden tuottamisessa. On tarpeen luoda toimintoja, jotka tukisivat näiden jatkuvuutta myös yhdistystoimijoiden vaihtuessa ja samalla nostaisivat yhdistystoiminnan arvoa ja näkyvyyttä. Olemassa olevat yhdistysten tuottamat palvelut on hyvä kartoittaa ja paketoida sopiviksi kokonaisuuksiksi palvelemaan kuntalaisten ohella myös matkailijoita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

49481

Startdatum

01.08.2017

Slutdatum

13.05.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner