Projekt
Utvecklingsprojekt - 84101

PÄMÄ – Päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaa Pohjoiseen Keski-Suomeen

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.03.2019 - 18.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

PÄMÄ-hankkeen tavoitteena on välittää tietoa maaseudun erilaisista liiketoimintamalleista Pohjoiseen Keski-Suomeen, aktivoida alueen yrittäjiä luomaan uutta liiketoimintaa sekä kehittää ja luoda uusia yrittäjien verkostoja. Kohderyhmänä ovat uudesta maaseudun liiketoiminnasta ja tuotantosuunnan muuttamisesta kiinnostuneet Pohjoisen Keski-Suomen maatilayrittäjät, muut maaseudun yrittäjät sekä uudesta liiketoiminnasta maaseudulla haaveilevat tulevat yrittäjät. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan viitenä työpakettina. Aluksi kontaktoidaan ja haastatellaan maaseudun uusista liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneita yrittäjiä Pohjoisesta Keski-Suomesta. Haastattelujen yhteydessä kartoitetaan yrittäjien tilanne, mahdollisuudet ja kiinnostavat liiketoiminta-aiheet. Infotilaisuuksissa ja työpajoissa välitetään tietoa maaseudun liiketoimintamahdollisuuksista, joita voivat olla erilaiset maaseudun tuotteet, palvelut ja innovaatiot, sekä aktivoidaan yrittäjiä kohti uutta liiketoimintaa ja luodaan yrittäjäverkostoja. Lisäksi pilotoidaan Trigenda® -korttien käyttöä yrittäjien ideoiden yhdistämiseen ja yhteistyön virittämiseen . Hankkeessa myös kokeillaan liiketoimintatiluskierroksia, jossa yrittäjille etsitään uusia ajatuksia ja mahdollisuuksia oman tilansa kehittämiseen. Hankkeessa hyödynnetään EU:n Itämeristrategian lippulaivahankkeen RDI2Club-hankkeen kehittämää verkkoalustaa viestintäkanavana ja yhteistyöalustana.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

84101

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

18.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner