Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 72751

Panumanojan kunnostushanke

Panumajärvi ry

01.06.2018 - 07.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toimenpiteinä tehdään Panumanojan kunnostus. Eri kunnostustoimien avulla (mm. kiveäminen, virranohjaimet, pohjakynnykset, suojakuopat) pyritään palauttamaan uoman tilaa lähemmäs alkuperäistä luonnonmukaista jokiuomaa. Kunnostustoimet tehdään kaivinkonetyönä liikkumalla uomassa alavirrasta ylävirran suuntaan. Panumanojan rantoja raivataan koko ojan matkalta kaatuneista puista ja parannetaan kulkuolosuhteita ja virkistyskäyttöä uomalla. Panumanjärven vedenkorkeutta seurataan vapaanvedenaikaan viikottain koko kunnostushankeen ajan. Panumanojan kunnostuksen myötä toivotaan sen ekologisen tilan ja alkuperäisen uoman palautuvan sekä ojan virkistyskäytön, kuten kalastuksen, metsästyksen ja veneilyn paranevan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

72751

Startdatum

01.06.2018

Slutdatum

07.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner