Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 72751

Panumanojan kunnostushanke

Panumajärvi ry

31.05.2018 - 07.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toimenpiteinä tehdään Panumanojan kunnostus. Eri kunnostustoimien avulla (mm. kiveäminen, virranohjaimet, pohjakynnykset, suojakuopat) pyritään palauttamaan uoman tilaa lähemmäs alkuperäistä luonnonmukaista jokiuomaa. Kunnostustoimet tehdään kaivinkonetyönä liikkumalla uomassa alavirrasta ylävirran suuntaan. Panumanojan rantoja raivataan koko ojan matkalta kaatuneista puista ja parannetaan kulkuolosuhteita ja virkistyskäyttöä uomalla. Panumanjärven vedenkorkeutta seurataan vapaanvedenaikaan viikottain koko kunnostushankeen ajan. Panumanojan kunnostuksen myötä toivotaan sen ekologisen tilan ja alkuperäisen uoman palautuvan sekä ojan virkistyskäytön, kuten kalastuksen, metsästyksen ja veneilyn paranevan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

72751

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

07.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt