Projekt
Investeringsprojekt - 271669

Pappilankylän luontopolku

Tarinmaan seudun kyläyhdistys ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Janakkalan kunnan Pappilankylälle rakennetaan luontopolku, joka sijoittuu vanhan pappilan ja Räikälänjoen väliseen maastoon ja siitä tehdään liitynnät: Kirkon P-paikalle, Keltaiselle talolle ja seurakunnan leirikeskukseen. Hankkeen sisältö: Luontopolun linjauksessa hyödynnetään maastossa olevia polku-uria sekä raivataan pienkasvustoa uuden uran avaamiseksi. Polku-ura jätetään mahdollisimman luonnonmukaiseksi; kuitenkin kosteissa kohteissa ja laavun huolto-uralla polku pinnoitetaan hake- ja/tai sorapinnoitteella. Lisäksi hanke sisältää a.) Laavu + laituri Räikälänjoen varteen, b.) Kuntoportaat Tarinmaan koulun piha-alueen rinteeseen, c.) Pitkospuut polun märimpään osaan, d.) Levähdyspenkit ja e.) Opastaulut Aikataulu ja osatavoitteet: Hanke toteutetaan vaiheittain vuosina 2024-2026. ● Vuosi 2024: a.) Kuntoportaat, b.) Polku-uran raivaus + sorastus/haketus pl. laavun huoltoura ● Vuosi 2025: a.) Laavu + laituri ja b.) Laavupaikan ja huoltouran sorastus/haketus ● Vuosi 2026: a.) Pitkospuut; toteutus “laiturirakenteena”, b.) Polku-uran täydennyshaketus/-sorastus, c.) Penkit, d.) Opastaulut ja e.) Polun “viimeistely”

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

271669

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner