Hanke
Utvecklingsprojekt - 10245

Parasta Luonnosta

Mikkelin setlementti ry

01.11.2015 - 15.08.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Parasta luonnossa hanke hyödyntää metsiä ja vesistöjä luontohoivaympäristöinä. Hankeen taustalla on tieto luonnon positiivisista vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin. Käytännössä hanke järjestää kohderyhmälleen(lapset, nuoret, erityisnuoret, maahanmuuttajat ja muut satunnaiset ryhmät) luonto- ja kalastusretkiä tuottaen kohderyhmälleen luontoelämyksiä. Hanke opastaa kohderyhmiä retkeilyssä, kalastuksessa ja kalankäsittelyssä. Kohderyhmät oppivat hyödyntämään muitakin luonnonvaroja, kuten marjoja ja sieniä. Osallistujat löytävät samalla sisältöä elämäänsä ja löytävät uusia sosiaalisia kontakteja ja verkostoituvat. Toiminnan painopisteet ovat psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen, tiedon lisääminen, vertaistuki sekä yhteisöllisyys. Hankkeen tavoitteena on mm. paikallisista voimavaroista ja toimijoista lähtevä yhteisöllinen toiminta sen säilyminen hankkeen loppuessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10245

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

15.08.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Flyktingar/invandrare
Fritidsboende
byaverksamhet
kultur
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt