Projekt
Utvecklingsprojekt - 91864

Parasta Pirkanmaalta – Ruokasektorin ja rajapintojen koordinaatio

Ahlmanin koulun Säätiö sr

01.03.2019 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tehtävänä on kehittää ja edistää Pirkanmaan ruokasektorin ja ruokamatkailun toimintaa kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa kehittäjätahojen yhteistyön tiivistämistä, toiminnan yhtenäistämistä sekä yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa määrätietoista asioiden eteenpäin viemistä. Hankkeella pyritään muodostamaan Pirkanmaan identiteetti ja vahvistamaan maakunnan imagoa ruoka- ja matkailumaakuntana. Pirkanmaalaiselle ruoalle ja ruokamatkailulle luodaan kasvot ja tarinat, joihin voi nojata paitsi yleinen alueellinen kehittäminen, myös yksittäisten tuotteiden markkinointi. Ruoantuotannon kestävyys, hiilensidonta ja muut ilmastokysymykset sekä aluetaloudellinen vaikuttavuus ovat viestinnän kärkenä. Koordinaation rooli on toimia maakunnallisen yhteistyön moottorina ja törmäyttää ruokasektorin ja rajapintojen toimijoita. Toimintaympäristöanalyysin pohjalta määritellään yhteistyössä maakunnallisen kehittämisen tavoitteita ja suuntaviivoja seuraavaa ohjelmakautta silmällä pitäen. Ruokasektorin käyttöön luodaan yhteiset viestintäkanavat, jotka palvelevat ensisijaisesti yrittäjiä, mutta myös kehittäjiä, kuluttajia ja vaikuttajia. Hanketta toteutetaan ajalla 1.3.2019 - 30.6.2023 Ahlmanin koulun Säätiön toimesta. Hankkeen kumppaneina toimivat alueella kehittämistyötä toteuttaneet ja toteuttavat tahot mm. alkutuotantoon, lähiruokaan, luonnontuotteisiin, luomuun, jatkojalostukseen, lyhyisiin ketjuihin, logistiikkaan, ruokapalveluihin, tukkutoimintaan, kaupan alaan ja ruokamatkailuun liittyen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

91864

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner