Hanke
Utvecklingsprojekt - 25695

Parasta poroa -koulutushanke – Erityisosaamisalueena poro arktisessa ruoantuotannossa

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

01.08.2016 - 04.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Parasta poroa -koulutushanke - Erityisosaamisalueena poro arktisessa ruuantuotannossa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää poronhoitajien poronlihan pienjalostustaitoja, edistää osaamista koko poronlihan elintarvikeketjun matkalla, edistää poroteurastuksen sivutuotteiden hyödyntämistä ja parantaa poronhoidon (peruselinkeinon ja paliskuntajärjestelmän) toimintaa järjestämällä monipuolista koulutusta matalan kynnyksen menetelmällä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

25695

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

04.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedelsförädling
ren

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt