Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 130818

Parkanon-Karvian RHY:n toimitilahanke

Parkanon-Karvian Riistanhoitoyhdistys

23.04.2020 - 12.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Parkanon-Karvian Riistanhoitoyhdistykseen kuuluu jäsenenä 27 metsästysseuraa, Parkano-Karvia alueelta ja tätä kautta 1224 metsästäjäjäsentä, jotka hyötyvät RHY:n palveluista ja toiminnasta. Riistanhoitoyhdistys on hankkinut Parkanon Nuorisoseuran tilaosuudesta 1/3 hallintaansa ja jakaa toimintaa muiden omistajien kanssa (hankintakustannus ei tule hankkeen kuluksi) Tavoitteena kunnostaa sekä kehittää tiloja yhteisenä toimintatilana yhdessä muiden toimijoiden kanssa harraste-, koulutus-, kokoontumis- ja kokoustilaksi sekä muuhun soveltuvaan käyttöön. Lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta monien eri yhdistysten ja yhteisöjen kesken kehittää ja luoda mahdollisuuksia harrastetoiminnalle sekä tarjota toimivia tiloja eri yhdistyksien, yhteisöjen ja yksityisten ja yrityksienkin tarpeisiin. Varsinkin Nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen on hankkeessa keskeisessä asemassa Kohderyhmä ovat Rhy:n/metsästysseurojen jäsenet, Reserviupseerikerhon ja Toimihenkilöliitto Pro:n jäsenet. Yhteistyöyhdistyksistä mainittakoon vielä Lions Club, Sotaveteraanit, Eläkeliitto, Parkanon 4H-yhdistys. Tietenkin kaikenikäiset asukkaat, perheet, lapset ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet tahot, eri yhteisöt ja harrasteryhmät, Karviassa, Parkanossa ja lähialueella. Lisäksi pyritään järjestämään avoimia yleisötilaisuuksia eri yhdistysten yhteistyössä. Näiden tapaamisten pohjalta on löytynyt laaja pohja toiminnan kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen yhteisten tilojen kautta. Liitteenä tarkempi hankesuunnitelma.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

130818

Aloituspäivämäärä

23.04.2020

Loppumispäivämäärä

12.08.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt