Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 194027

Parkering och anslutningsväg till skjutbanan i Västerby

Raseborgs stad

28.02.2022 - 29.09.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Byggandet av en anslutningsväg och parkering till Österby Sportklubbs och Raseborgs stads nya rullskid- och skjutbana i Österby. Projektet är ett allmännyttigt projekt och betjänar tränings- och tävlingsverksamheten på banan. Vägen är 3,5 m bred och 425m lång med diken på bägge sidor av vägen. Ytbeläggningen är stenkross (0-32 mm). Parkeringen är ca 840 m2 och beläggs med stenkross.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

194027

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

29.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt