Projekt
Investeringsprojekt - 274467

Patakarin Pääskyhotelli

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry

- 30.08.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pohjois-Ii on tunnettu, kasvava ja luontoa ja ympäristöä kunnioittava ja arvostava kyläyhteisö. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on hoitanut Hiastinhaaran varressa olevia perinnebiotooppialueita jo vuodesta 2014. Noin 5 ha lammaslaidun aidattiin ei-tuotannollisella investointituella keväällä 2014. Vuonna 2018 laidun laajeni noin 2 hehtaarilla Patakariin, johon rakennettiin uusi lintutorni. Torni ja luontopolku pitkospuineen uusittiin vuonna 2017 Oulun Seudun Leader ry:n rahoittamassa ja Iin kunnan hallinnoimassa hankkeessa. Alue sijaitsee Iin kuntataajaman pohjoisreunalla, 2-4 km keskustasta. Iin kunnan ja kyläyhdistyksen välille tehtiin myös hoidosta kunnossapitosopimus, josta kunta maksaa vuosittain sovitun korvauksen. Me pohjoisiiläiset olemme tehneet valtaisan määrän talkootunteja kohteen kunnostamisessa - aitaaminen, raivaus, puhtaanapito, huolto jne. Luontopolkualueesta lammaslaitumineen on tullut vuosi vuodelta suositumpi lapsiperheiden ja matkailijoiden retkikohde ja ympäristökasvatuskohde koululaisille ja päiväkotien lapsille. Kyläyhdistyksen hoidossa on yht. 11 ha perinnebiotooppeja ( Hiastinhaara, Patakari, Junnila), joihin kaikkiin on haettu ympäristösopimusta vuosille 2023-2028. Vuonna 2023 saimme myös Pohjois-Pohjanmaan Vuoden 2023 Maisemateko-tunnustuksen. Kohteen menestyksellisen hoidon ja kehittämisen on mahdollistanut vahva yhteistyö Iin kunnan, oman kylän luomulampuri Olli Häyrysen/Korpiniityn lammastilan, alueiden maanvuokraajien: Pohjois-Iin jakokunnan, Metsähallituksen ja yksityisten maanomistajien sekä Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ja ProAgria Oulun/Oulun Maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Patakarin Pääskyhotelli on taas yksi kehittämiskohde alueelle. Natura 2000-alueen suojelutavoite on hoitaa ja ennallistaa kannoiltaan heikentyneiden kasvi- ja eläinlajien tämänhetkisiä ympäristöjä. Jotta kaikkien tuntemat ja ihailemat pääskyt selviytyvät myös jatkossa, rakennetaan hotelli uusille kesäasukkaille kesäksi 2024.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

274467

Slutdatum

30.08.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner