Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 156310

PÄTÄRIN PERINNEALUEEN KEHITTÄMINEN

Ylämaan Kotiseutuyhdistys ry

31.03.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankerahoitusta hakeva Ylämaan Kotiseutuyhdistys ry vaalii perinteitä Ylämaalla sekä edustaa aluetta eri tilaisuuksissa. Kotiseutuyhdistys hakee Leader -rahoitusta Lappeenrannan Ylämaan Yli-järven kylässä olevan Pätärin perinnetilan ja sen pihapiirin kunnostamis- ja kehittämistyöhön. Koti-seutuyhdistys sai alueen hallintaansa vuoden 2019 lopulla. Pätärin tilaan kuuluvat talomuseo- ja kotiseutumuseo ovat olleet kiinni ja alue on ollut vähäisellä hoidolla viimeiset viisi vuotta. Kotiseutuyhdistyksen tarkoituksena on kunnostaa aluetta ja saada se hyötykäyttöön, jotta siellä voisi jatkossa järjestää yhteisiä tilaisuuksia, perinnekursseja ja tapahtumia. Samalla alue säilyy käyttökelpoisena myös tuleville sukupolville. Rahoitusta haetaan rakennusten osittaisiin peruspa-rannuksiin ja turvallisuuden lisäämiseen alueella. Kunnostustöissä käytetään perinnerakentamisen työtapoja mahdollisuuksien mukaan. Tähän liittyvät erilaiset perinnerakentamisen kurssit (mm. pärekatto- sekä kelta- ja punamultamaalikurssit). Leader -rahoitusta ei haeta alueen museotoi-minnan ylläpitämiseen. Tavoitteena on säilyttää Pätärin tila ja kokonaisuus käyttökelpoisena tuleville sukupolville. Tarkoi-tuksena on myös kehittää alueen toimintaa eteenpäin, jotta aluetta voi jatkossa käyttää paremmin eri tilaisuuksissa. Tavoitteiden toteutumista seurataan paikan käyttöasteen- ja kävijämäärän li-sääntymisen seuraamisella. Hankkeen avulla on mahdollista luoda alueelle uusia työpaikkoja. Kunnostamisen jälkeen Pätärin alueen vetovoimaisuuden ja käytön uskotaan lisääntyvän, mikä lisää käyttäjiä, käyttöastetta ja toimintaa alueella. Alueella voi hankkeen tuomien parannusten myötä järjestää tulevaisuudessa tapahtumia ja tilaisuuksia, joiden yhteyteen liittyy työllistävää oheistoimintaa. Tarvitaan mm. ruo-ka-, majoitus-, tarjoilu-, kuljetus- ja ohjelmapalveluita. Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliset ihmiset, yhdistykset ja yritykset sekä eri tilaisuuksien järjestäjät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

156310

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt