Projekt
Utvecklingsprojekt - 149882

Pellon reittien ja luontokohteiden digitalisointi

Pellon kunta

03.01.2021 - 27.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pellon alueella ei ole kansallispuistoa tai muuta tunnettua luontostatuksen omaavaa Metsähallituksen hoitamaa puistoa tai retkeilyaluetta. Näiden merkitys on huomattava kilpailtaessa niin matkailijoista kuin asukkaista. Erilaisia luontopolkuja, -reittejä ja kohteita kyllä on, mutta ne ovat kaikki irrallisia palasia, jotka olisi saatava samalle kartta-alustalle ja helpommin löydettäväksi. Mitä saavutettavampi kohde on digitaalisesti, sitä todennäköisemmin se ohjaa myös uusia kävijöitä alueelle, jotka samalla käyttävät alueen palveluita. Digitaalinen luonto- ja reittitieto tuottaa lisäarvoa alueen matkailuyrityksille, asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille ja johtaa reittien laajempaan käyttöön. Reitti-infon, karttojen, oppaiden ja reittijälkien tulee olla helposti saatavissa ja jaettavissa ja yritysten on voitava käyttää niitä liiketoimintansa tukena. Tärkeä seikka on myös turvallisuuden paraneminen digitalisoinnin ja käyttäjän paikantamismahdollisuuden myötä. Tavoitteena on tehdä alueen luontokohteet näkyvämmäksi, lisätä digitaalisuuden kautta niiden käyttöä ja tunnettuutta, luoda alueelle mahdollisuuksia digitaalisen markkinoinnin edistämiseen, lisätä alueen matkailuyritysten kilpailukykyä sekä monipuolistaa kohteiden käyttöä. Aktivoida paikallisia liikkumaan luonnossa ja löytämään lähimatkailukohteita entistä enemmän. Lisätä reiteillä liikkumisen turvallisuutta paikantamisen avulla sekä luokittelemalla reittien ja kohteiden vaativuustasoja. Konkreettisena tavoitteena on luoda karttapalvelu, jossa alueen retkeilyreitistöt ja käyntikohteet sekä matkailupalvelutarjonta muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Samalla vastataan myös kansainväliseen matkailuun luomalla palveluun englanninkielinen versio.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

149882

Startdatum

03.01.2021

Slutdatum

27.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner