Hanke
Utvecklingsprojekt - 127925

PELME – pelloilta metsien kautta merelle – matkailun ja palveluiden kehittäminen

Ukipolis Oy

31.03.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

PELME -hanke tarjoaa kehittämispalveluja matkailu -ja palveluelinkeinoille. Tavoitteena on aktivoida yrityksiä kehittämistoimiin työpajoilla, infotilaisuuksilla ja tiedottamisella. Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon uusia kanavia. Toimenpiteet perustuvat yrityskyselyissä esille tulleisiin tarpeisiin sekä muutostrendeihin. Näitä ovat mm. digitalisaatio, tuotteistaminen, vastuul-lisuus, varautuminen, markkinointi, myynti, teemamatkailu ja yritysten yhteistyö. Toimialahankkeen tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Hankkeen toimialueena on Vakka-Suomi, Loimaa ja Pöytyä. Hankkeen toteuttajana on Ukipolis Oy yhdessä hankepartnereiden Loimaan kaupungin ja Pöytyän kunnan kanssa. Hanke tekee aktiivista yhteistyötä käynnissä olevien matkailu- ja palveluelinkeino-jen kehittämiseen liittyvien hankkeiden ja toimialan organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

127925

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Riskhantering
digitalisering
marknadsföring
nya tjänster
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt