Projekt
Utvecklingsprojekt - 127925

PELME – pelloilta metsien kautta merelle – matkailun ja palveluiden kehittäminen

Ukipolis Oy

31.03.2020 - 05.07.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

PELME -hanke tarjoaa kehittämispalveluja matkailu -ja palveluelinkeinoille. Tavoitteena on aktivoida yrityksiä kehittämistoimiin työpajoilla, infotilaisuuksilla ja tiedottamisella. Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon uusia kanavia. Toimenpiteet perustuvat yrityskyselyissä esille tulleisiin tarpeisiin sekä muutostrendeihin. Näitä ovat mm. digitalisaatio, tuotteistaminen, vastuul-lisuus, varautuminen, markkinointi, myynti, teemamatkailu ja yritysten yhteistyö. Toimialahankkeen tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Hankkeen toimialueena on Vakka-Suomi, Loimaa ja Pöytyä. Hankkeen toteuttajana on Ukipolis Oy yhdessä hankepartnereiden Loimaan kaupungin ja Pöytyän kunnan kanssa. Hanke tekee aktiivista yhteistyötä käynnissä olevien matkailu- ja palveluelinkeino-jen kehittämiseen liittyvien hankkeiden ja toimialan organisaatioiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

127925

Startdatum

31.03.2020

Slutdatum

05.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner