Projekt
Utvecklingsprojekt - 143788

Peloton Pohjoinen kylä

Leader Pohjoisin Lappi ry

01.02.2021 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena innostaa oman kylän kehittämiseen tulevaisuustyön avulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

143788

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner