Hanke
Utvecklingsprojekt - 17021

Peltohavainto – ravinnekiertoa ja peltoviljelyn uusia avauksia

Luonnonvarakeskus

01.03.2016 - 17.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Peltohavainto -hanke keskittyy ajankohtaisen ja uuden tiedon tuottamiseen bio- ja kiertotalouden vahvistamiseksi alueen viljelijöiden elinkeinon tukena. Tieto tuotetaan havaintokokeissa tiloilla ja Luke Mikkelin pelloilla. Havaintokoetoiminta on vakiintunut toimivaksi menetelmäksi alueen viljelijöiden kanssa. Hankkeessa työskennellään sekä luomu- että tavanomaisessa viljelyssä. Tieto kanavoidaan Kipakan ja Ravinnepiian sekä Ravinnepiian yhteistyöparina työskentelevän Maanosaajan kautta nopeasti suoraan tiedon tarvitsijoille. Tämä toimintamalli mahdollistaa kustannustehokkaan työskentelyn hankkeiden selkeän työnjaon vuoksi. Edellä mainitun lisäksi hankkeen toimet synkronoidaan Pohjois-Savon ¿Nurmet rahaksi NuRa¿ sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueille haettujen ¿Ravinnerengin¿ osalta niiltä osin kuin laajempi havaintodata on Peltohavaintohankkeen etu. Peltohavainto tuottaa uutta käytännön tietoa kasvi- ja karjatilolle tuotantokustannusten alentamiseksi, ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi ympäristönhoito huomioiden ja kasvitilojen uusien tuotantomahdollisuuksien löytämiseksi. Työpaketeissa 1 ja 2 tuotetaan tietoa viljelymenetelmistä ja ravinteiden kierrätyksestä. Työpaketissa 3 selvitetään tilatasolla pellon tiivistymien osoittamiseen soveltuvia mittausmenetelmiä ja havainnollistetaan niiden käyttökelpoisuutta ja arvioidaan käyttökelpoisia korjaustoimia. Työpaketissa 4 havainnoidaan uusien viljelykasvien mahdollisuutta, haetaan puimuritekniikkaa viljasadon mittaukseen ja jatketaan kevätviljan punahomeen torjuntakokeita tiloilla. Työpaketissa 5 selvitetään kosteikon ja rantalaidunnuksen vaikutuksen todentamista mittausmenetelmin. Hanketta rahoitetaan maaseuturahastosta EU:n osarahoitteisena kehittämishankkeena. Alueen viljelijät ja maatalousalan yritykset vastaavat yksityisrahoituksesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17021

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

17.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
effektivare stallgödselanvändning
jordbruk
miljö
produktutveckling
vattenvård
växtproduktion
Återanvändning av näringsämnen
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt