Hanke
Utvecklingsprojekt - 97940

Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.08.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on edistää turvesuonpohjien ja maatalouskäytön ulkopuolella olevien peltoheittojen metsitystä ja vähentää siten Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä hiilinieluja. Heitteille jätetyt suonpohjat ja turvepellot ovat suuria päästölähteitä. Metsityskelpoisia suonpohjia ja peltoheittoja on Suomessa noin 300 000 ha. Hanke tuottaa ratkaisuja sopivien metsityskohteiden löytämiseen ja tietoa hyvään lopputulokseen vaadittavista metsitysmenetelmistä sekä levittää tietoa hyvistä käytännöistä valtakunnallisesti sekä maanomistajille että metsä- ja maatalousalan toimijoille. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus (Luke). Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.9.2019 - 31.12.2021

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

97940

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Riksomfattande projekt

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
hållbar användning av skog
jordbruk
klimatförändring

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt