Projekt
Utvecklingsprojekt - 144042

Peltovahinkoarvioinnin käyttöönotto poronhoitoalueella

Luonnonvarakeskus

31.12.2020 - 16.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luonnonvarakeskus ja Paliskuntain yhdistys ovat toteuttaneet 1.5.2019 lähtien Porojen peltovahinkojen arvioinnin ohjekirja -hanketta, jonka tavoitteena on ollut laatia yksityiskohtainen toiminta- ja vahinkoarviointiohjekirja käytännön työkaluksi porovahinkojen arvioimiseen peltoviljely-ympäristössä poronhoitoalueella. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja herättänyt mielenkiintoa. Hakemuksen liitteenä on hankkeessa valmistunut vahinkoarvioinnin ohjekirja. Asia on erittäin ajankohtainen, sillä maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan poronhoitolain muutosta arvioimislautakuntajärjestelmän uudistamiseksi. Tarkoituksena on, että hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle loppuvuodesta 2020. Porojen peltovahinkojen arvioinnin ohjekirja ja sen käyttö tulee olemaan osa vahinkoarviointitoiminnan uudistusta. Jatkohankkeen tehtävänä on edelleen kehittää arviointiprosessia ja jatkaa arviointiprosessin käyttökoulutusta. Erityisenä kohderyhmänä ovat tulevan poronhoitolain mukaiset vahinkoarvioitsijat (arviointiryhmän puheenjohtajat ja asiantuntijat), paliskuntien toimijat, viljelijät ja kuntien maaseutuviranomaiset. Porojen peltovahinkojen arvioinnin ohjekirja - hankkeessa laadittu arviointiprosessi siirretään tässä hankkeessa sähköiseen muotoon. Tällöin arviointi voidaan toteuttaa myös sähköisillä työvälineillä ja sähköistä tietokantaa hyödyntäen vahinkokohteessa. Jatkohankkeen avulla sitoutetaan poronhoitolain mukaiset arvioitsijat ja poro- ja maatalouden toimijat mukaan vahinkoarvioprosessin käyttöönottoon, sähköisten työkalujen hyödyntämiseen ja porotalouden ja maatalouden välisten konfliktien vähentämiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

144042

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

16.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner