Projekt
Utvecklingsprojekt - 135335

PEPP 2 – Rusfri fritid

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf

31.12.2020 - 30.03.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet PEPP 2 - Rusfri fritid är ett tvåårigt projekt med syfte att skapa och implementera en modell för rusmedelsförebyggande verksamhet inom föreningar riktade till barn och unga i svenska Österbotten. Målgruppen är styrelsemedlemmar, ledare, tränare, gruppansvariga och andra vuxna i föreningar med fritidsverksamhet för minderåriga. Också de minderårigas föräldrar ska nås. Projektet utvecklar smidiga kommunikationskanaler till föreningarna, med hjälp av nyckelpersoner inom de berörda kommunerna och centralorganisationerna. Målgruppens behov och synpunkter är centrala i utvecklandet av den rusmedelsförebyggande modellen. Tjänster erbjuds i form av utbildnings- och diskussionstillfällen, stöd och handledning, samt konkreta verktyg för föreningarnas uppgörande av riktlinjer för utvecklande av rusmedelsförebyggande policyn och handlingsplaner. Insatserna ska leda till att de vuxna inom föreningar med fritidsverksamhet för barn och unga ska få insikter i sitt ansvar och sina möjligheter inom det rusmedelsförebyggande arbetet, och att de ska få motivation till att säkerställa att föreningsspecifika styrdokument för den rusmedelsförebyggande verksamheten faktiskt skapas och implementeras, så att långsiktiga effekter nås.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

135335

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

30.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner