Projekt
Utvecklingsprojekt - 205277

PEPP för småbarnspedagoger och småbarnsföräldrar

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf

31.12.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet PEPP för småbarnspedagoger och småbarnsföräldrar är ett tvåårigt projekt med syfte att stödja svenskösterbottniska småbarnspedagoger och småbarnsföräldrar i rusmedelsförebyggande verksamhet och rusmedelsfostran. Genom projektets insatser ska småbarnsföräldrar bli stärkta i sin roll som förebilder, trygga vuxna och gränssättare. De ska också bli medvetna om hur egna förhållningssätt till och användning av alkohol eller andra rusmedel kan påverka barn. Inom projektet utformas verktyg som småbarnspedagoger och småbarnsföräldrar kan använda för att prata med småbarn i åldern 3–6 år om oroskänslor och andra känslor. I förlängningen lär sig barnen att uttrycka känslor och prata med en trygg vuxen om sådant som upplevs betungande. Småbarnspedagoger och småbarnsföräldrar ska få stöd i att upptäcka barn i sårbara livssituation och kompetens att agera vid oro. På sikt förväntas de svenskösterbottniska småbarnens välbefinnande och trygghet öka, och risken för eget framtida problembruk eller psykisk ohälsa minska. Tjänster erbjuds i form av utbildnings- och diskussionstillfällen, stöd och handledning, samt konkreta verktyg för tidigt rusmedelsförebyggande insatser. Innehållet i insatserna fokuserar på utvecklande av socioemotionella färdigheter och stärkande av skyddsfaktorer.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

205277

Startdatum

31.12.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner