Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 230281

Peräkärryn sekä trailerin investointi

Boreal Foods Oy

18.01.2023 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen avulla mahdollistetaan kuljetuskaluston hankinta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230281

Startdatum

18.01.2023

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner