Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 230368

Perämoottorin hankinta

T:mi Liisa Vainio

29.01.2023 - 20.02.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Perämoottorin hankinta

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230368

Startdatum

29.01.2023

Slutdatum

20.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.2 Öka energieffektiviteten och sänka koldioxidutsläppen genom att ersätta eller modernisera fiskefartygs motorer

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner