Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 299812

Perämoottorin hankinta

Blue Saimaa Oy

21.05.2024 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Perämoottorin hankinta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

299812

Startdatum

21.05.2024

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.2 Öka energieffektiviteten och sänka koldioxidutsläppen genom att ersätta eller modernisera fiskefartygs motorer

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner