Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 231990

Perämoottorin vaihto

Rantapörhölän kalastamo

01.03.2023 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kalastusaluksen perämoottorin nykyaikaistaminen. Perämoottorin vaihto uuteen ympäristöystävällisempään, hiljaisempaan sekä energiatehokkaampaan moottoriin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

231990

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.2 Öka energieffektiviteten och sänka koldioxidutsläppen genom att ersätta eller modernisera fiskefartygs motorer

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner