Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 211691

Perämoottorivene

Offshore Fish Finland Oy

20.09.2022 - 30.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kasvatustoiminnassa tarvitaan merikelpoista ja turvallista venettä päivittäiseen käyttöön ulkomerelle.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

211691

Startdatum

20.09.2022

Slutdatum

30.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Investeringar i vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner