Projekt
Utvecklingsprojekt - 75132

Peräseinäjoen helmet – Kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälisyyttä (KKK) -yritysryhmähanke

Into Seinäjoki Oy

20.05.2018 - 22.05.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Peräseinäjoen helmet - Kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälisyyttä Kalajärven matkailuun (KKK) -yritysryhmähanke on viiden Peräseinäjokisen mikroyrityksen tarpeista lähtevä hanke. Hankkeella haetaan yritysten liiketoimintojen uudistumista ja kasvua edistämällä yritysten kansainvälistymistä, yhteistyötä ja verkostomaista toimintatapaa. Kehittämistoimenpiteitä suunnataan hiljaisten kausien asiakasmäärien kasvattamiseen. Hankkeen avulla kehitetään uusia verkostotuotteita, edistetään uusien asiakasryhmien tavoittamista sekä yrittäjien liiketoimintaosaamisen ja yritysten toimintaedellytysten parantamista. Hankkeen päätavoitteena on yhteisten verkostotuotteiden kehittäminen ja lanseeraus, yritysten kansainvälistymisvalmiuksien koheneminen ja sen seurauksena kansainvälisten matkailijamäärien lisääntyminen. Lisäksi tavoitellaan yritysten yhteistyön ja yhteismarkkinoinnin kasvua sekä yhteisen verkostomaisen toimintamallin syvenemistä. Hankkeessa yrittäjät lisäävät osaamistaan erilaisten työpajojen, verkostomaisen toimintamallin sekä opinto- ja benchmarking -matkojen avulla. Yritykset uudistavat markkinointiaan ja näkyvyyttään sekä digitaalisissa- että printtikanavissa, vastaamaan alati muuttuvien markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Hankkeessa yritykset teettävät erilaisia markkinointi- ja viestintämateriaaleja, testaavat näitä ja toteuttavat markkinointitoimenpiteitä sekä omista yrityksistään ja tuotteistaan että yhteisistä verkostotuotteista ja -palveluista. Näiden lisäksi yritykset syventävät kohderyhmä- ja markkinatuntemustaan ja lisäävät omaa osaamistaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

75132

Startdatum

20.05.2018

Slutdatum

22.05.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner