Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 147992

Perhekahvila Hermannin katon uusiminen

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pieksämäen yhdistys ry

10.11.2020 - 05.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Perhakahvila Hermanni on Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Pieksämäen yhdistys ry:n toimintakeskus keskellä kaupunkia, jonka katon kunnostamiseen yhdistys tarvitsee tukea. Talvella v. 2020 raskas lumikuorma painoi Hermannin peltikattoa niin, että tukihirstä yhden liitos petti aiheuttaen vesivuodon. Vanhan peltikaton aikaisempia pienempiä vaurioita oli jo korjailtu tihenevästi. Viimeinen vahinko paljasti, että toistuvat korjaukset tulevat ajan myötä kalliimmaksi kuin peltikatteen uusiminen. Toistuvat vahingot aiheuttivat paitsi lisäkustannuksia niin myös katkoksia toiminnassa ja turvattomuuden tunnetta asiakkaissa. Yleishyödyllisenä yhteisönä yhdistys on palvellut kaupunkilaisia 98 vuotta ja on ollut aikanaan edelläkävijä lastensuojelun alalla. Kunnostamalla Hermannin katon yhdistys voi jatkaa kaikille avointa vapaaehtoista perhetyötään osana Pieksämäen 'Lasten ja nuorten hyvinvinvointisuunnitelmaa'. Hermanni on vv. 2016-2017 kunnostettu ja huollettu talkootyöllä ja Veej'jakajan ja EU:n tuella, Tilat ovat viihtyisät, esteettömät ja tukevat perhetoiminnan kehittämistä. Tiloja kaupunkilaiset voivat käyttää iltaisin ja viikonloppuisin myös erilaisiin perhetapahtumiin. Kunnostus vahvisti myös yhdistyksen taloutta. Hermannin 101-vuotiaalla rakennuksella on arvokas historia ja se edustaa ainoana katoavaa arkkitehtuuria ns. 'kuratien' (nykyisen Savontien) varrella. Kunnostukset ovat kunnioittaneet vanhaa, mistä on saatu tunnustusta Pieksämäki Seuralta (kts. liitteet 'Pieksämäkiseura'). Katon korjaamiseksi tarjouspyynnöt lähetettiin kuuteen peltialan yritykseen, joista vain Pieksämäen Peltityö Heinonen Oy vastasi myönteisesti, Kaksi torjui tarjouksen liian vaativana. 'Avaimet käteen' periaatteella laaditun suunnitelman mukaan hirsiliitos korjataan, entinen ruodelaudoitus vahvistetaan, konesaumattu peltikate, räystäskourut ja syöksyrännit uusitaan ja rakennusjätteet kuljetetaan pois. Kustannusarvio (sis. alv) on 41 583,40 € ja työ kestää kuukauden.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

147992

Startdatum

10.11.2020

Slutdatum

05.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner