Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 13743

Perinnenavetasta harrastetoimijain toimintakeskus

Kiihtelysvaaran harrastetoimijat ry.

27.08.2015 - 31.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kunnostetaan Kiihtelysvaaran ns. entisen vanhainkodin (nyk. Joensuun kaupungin Vaahterapihan toimintakeskus) navettarakennus paikallisten harrastetoimijain käyttöön. Hankkeen lisäarvona saadaan säilytettyä purkamisuhanalainen paikallisesti merkittäviä suojelullisia arvoja omaa rakennus (historiallisesti perinteinen kunnan maatilan navettarakennus) ja rakennettu miljöö sekä turvattua rakennuksen tuleva toiminnallinen ylläpito. Toteuttajana on Kiihtelysvaaran harrastetoimijat ry., jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää entisen Kiihtelysvaaran kunnan alueella harrastetoiminnan ja harrastusmahdollisuuksien kehittymistä, lisätä monialaisten harrastetoimijoitten yhteistyötä sekä myötävaikuttaa paikallisen väestön yhteisöllisen yhteistyön, palvelujen, työpaikkojen sekä viihtyvyyden lisääntymiseen. Yhdistys tukee toimillaan kaiken ikäistä väestöä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13743

Startdatum

27.08.2015

Slutdatum

31.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner