Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 13743

Perinnenavetasta harrastetoimijain toimintakeskus

Kiihtelysvaaran harrastetoimijat ry.

27.08.2015 - 31.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kunnostetaan Kiihtelysvaaran ns. entisen vanhainkodin (nyk. Joensuun kaupungin Vaahterapihan toimintakeskus) navettarakennus paikallisten harrastetoimijain käyttöön. Hankkeen lisäarvona saadaan säilytettyä purkamisuhanalainen paikallisesti merkittäviä suojelullisia arvoja omaa rakennus (historiallisesti perinteinen kunnan maatilan navettarakennus) ja rakennettu miljöö sekä turvattua rakennuksen tuleva toiminnallinen ylläpito. Toteuttajana on Kiihtelysvaaran harrastetoimijat ry., jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää entisen Kiihtelysvaaran kunnan alueella harrastetoiminnan ja harrastusmahdollisuuksien kehittymistä, lisätä monialaisten harrastetoimijoitten yhteistyötä sekä myötävaikuttaa paikallisen väestön yhteisöllisen yhteistyön, palvelujen, työpaikkojen sekä viihtyvyyden lisääntymiseen. Yhdistys tukee toimillaan kaiken ikäistä väestöä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13743

Aloituspäivämäärä

27.08.2015

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt