Hanke
Utvecklingsprojekt - 146880

Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun tarina

Petäjäveden Vanhan kirkon säätiö sr

14.10.2020 - 19.08.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun tarina -hankkeen tavoitteena on koota vanhan kirkkoon ja Struven ketjuun liittyvää tietoutta ja tarinoita ja laatia näistä sekä laajasta historiallisesta aineistosta kiteytetty tarina. Erityisesti tarinaa haetaan historiasta henkilöiden kohtaloita ja heidän rooliaan muistaen maailmanperintökohteiden synnyttämisessä ja säilyttämisessä. Tarinalla on keskeinen rooli, kun haetaan yksityistä rahoitusta Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen rakentamiseksi. Lisäksi tarina tulee olemaan tärkeä elementti Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven ketjun markkinoinnissa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Erityisesti hankkeen tavoitteena on saada Keski-Suomen Unescon maailmanperintökohteille mediajulkisuutta, joka leviäisi myös maan rajojen ulkopuolelle. Laajempi tietoisuus luo edellytykset maailmanperintökeskuksen rakentamiseen tarvittavan yksityisrahoituksen kokoamiseen, jossa tullaan hyödyntämään joukkorahoitusta. Tarina taltioidaan sekä digitaalisena että keskeisiltä osiltaan painettuna versiona, jota alueen yritykset voivat jakaa asiakkailleen. Hankkeen toimenpiteet koostuvat aineiston kokoamisesta ja dokumentoinnista, tarinan kiteyttämisestä ja esitysmateriaalin luomisesta sekä tarinan esittämisestä medialle ja yhteistyötahoille. Aineisto kokoamiseksi järjestetään työpajoja, joissa kootaan kuva-aineistoa ja paikallisten ihmisten tietoja maailmanperintökohteista ja niihin liittyvistä henkilöistä. Lisäksi kootaan olemassa oleva historiallinen aineisto loogiseksi kokonaisuudeksi, johon perimätieto voidaan yhdistää. Erityisesti kootaan maailmanperintökohteiden syntymiseen ja säilyttämiseen liittyvien henkilöiden kohtaloita. Kootun aineiston kristallisoiminen loogiseksi tarinaksi, joka ulkopuolisen on helppo sisäistää, teetetään ulkopuolisella asiantuntijalla. Tarina ja sen tausta-aineisto tallennetaan yhtenäiseksi digitaaliseksi tallenteeksi, jota hyödynnetään maailmanperintökohteiden viestinnässä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

146880

Aloituspäivämäärä

14.10.2020

Loppumispäivämäärä

19.08.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
kulturlandskap

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt