Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 129979

Petsmo vandringsled

Petsmo Ungdomsförening r.f.

31.05.2020 - 14.03.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

En vandringsled omfattande ca 12 km ska byggas med start och mål i byns centrum, intill den nu nedlagda skolan. Längs leden ska 4-5 grillplatser anläggas, och leden ska omfatta flera olika slingor sträckor med möjlighet till också kortare promenader eller utflykter beroende på användarnas nivå. Längs leden ska man även kunna del av en del historia och kuriosa anknuten till de platser man passerar, och målsättningen är att göra en av grillplatserna tillgänglig även för funktionshindrade. Trivseln och möjligheten till fritidsaktivitet ska höjas, inte enbart för byborna utan även för andra besökare i nejden. Petsmo är en kustby där även många turister och sommargsäter vistas, och även de ska kunna utnyttja vandringsleden. På sikt kunde leden locka nya inflyttare till byn, som kanske tidigare inte varit bekanta med boendemöjligheterna är och den närhet till både havet, naturen och till Vasa, som Petsmo erbjuder.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129979

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

14.03.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt