Hanke
Investering - 123936

Pienet investoinnit

Keski-Karjalan Jetina ry

25.02.2020 - 29.03.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen avulla yhdistykset voivat tehdä toiminnassaan tarpeellisia investointeja. Tämä teemahanke tukee strategiamme painopistettä 1 Viihtyisä asuinympäristö ja vilkas yhdistystoiminta sekä 3 Luonto ja ympäristö. Alahankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla 750 - 10 000 euroa. Alahankkeiden toteuttamiseen myönnetään 75% investointituki. Vaadittavaa yksityistä omarahoitusosuutta tulee olla 25% kustannusarviosta ja se tulee korvata rahalla. Hankkeen hallinnoinnin hoitaa Keski-Karjalan Jetina ry. Hallinnointiosan kustannusarvio on 25% alatoimenpiteiden kokonaiskustannusarviosta. Teemahankkeen avulla aktivoidaan uusia pieniä toimijoita mukaan Leader-toimintaan. Tavoitteena on tehdä Leader-rahoitus tutuksi toteuttajille, että hankkeeseen osallistuneet toimijat osaisivat myös jatkossa tarvittaessa hyödyntää Leader-rahoitusta toimintansa kehittämisessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

123936

Aloituspäivämäärä

25.02.2020

Loppumispäivämäärä

29.03.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt