Projekt
Utvecklingsprojekt - 104102

Pienten yritysten tiedon taso lainsäädännön vaatimuksista elintarvikealalla

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä

31.08.2019 - 25.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Elintarvikelainsäädäntö Suomessa elintarvikelainsäädäntö on tunnetusti tiukka, ja se koostuu sekä EU-tason että kansallisista laeista ja asetuksista. Suomella on myös omia, muuta EU:ta tiukempiakin vaatimuksia elintarviketuotannolle ja -teollisuudelle. Kaikkiaan elintarviketeollisuutta koskevia lakeja ja asetuksia on lähemmäs sata, ja tästä on jo alkutuotannon osuus otettu pois. Maailman muuttuessa ja monimutkaistuessa myös lakeja on muutettu useaan kertaan ja uutta sääntelyä on tullut lisää paitsi EU:hun liittymisen, myös mm. lisääntyneen tutkimustiedon myötä. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan elintarvikealan yritysten osaamis- ja koulutustarve alan lakien tuntemuksessa. Selvityksen pohjalta tehdään suunnitelma, miten tarpeisiin pystytään vastaamaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

104102

Startdatum

31.08.2019

Slutdatum

25.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner