Projekt
Utvecklingsprojekt - 102050

Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille – Ruokaketjujen kehittämishanke

Ahlmanin koulun Säätiö sr

31.08.2019 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille - Ruokaketjujen kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa koko ruokaketjun ja etenkin alkutuotannon ja jatkojalostuksen kannattavuutta mahdollistamalla pientuottajien tuotteiden pääseminen markkinoille. Hankkeessa tuotetaan erilaisten pilottien avulla toimintamalleja, joiden avulla mahdollistetaan yhteistyö ammattikeittiöiden ja vähittäiskaupan kanssa. Toimintamalleja kehitetään erilaisin pilotein, joissa keskitytään tiettyyn ruokaketjuun kehittäen koko ketjua markkinoiden vaatimusten kattamiseksi. Jokainen pilotti muodostaa oman pienryhmänsä, joka keskittyy oman missionsa toteuttamiseen, mutta toimenpiteet eri piloteissa ovat samankaltaisia ja toisiaan tukevia. Hankkeen toimenpiteet sisältävät alkutuotannon, jatkojalostuksen, logistiikan, asiakasvuoropuhelun sekä tekoälyn kehittämisen. Hankkeen tilaisuuksiin osallistuminen on kaikille avointa, vaikka pienryhmän tukea ei takana olisikaan. Hankkeessa läpileikkaavina periaatteina ovat kestävä kehitys, ilmastokysymykset, yhteistyö ja koko ruokaketjun osien välinen ymmärrys toistensa työstä ja sen reunaehdoista. Hanketta toteuttavat Ahlmanin koulun Säätiö hallinnoijana ja Tampereen ammattikorkeakoulu osatoteuttajana ajalla 1.9.2019 - 30.6.2023.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

102050

Startdatum

31.08.2019

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner