Projekt
Utvecklingsprojekt - 204546

Pientuottajien ja erikoiskasvien elektroninen jäljitettävyysjärjestelmä PiE-eTrace

Luonnonvarakeskus

02.10.2022 - 19.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Monella erikoistuneella tilalla tuotetaan elintarvikkeita tilan omalla merkillä. Näillä maaseudun mikroyrityksillä on monenlaisia hankinta ja myyntiverkostoja, joissa tuotetiedon ja jäljitettävyyden hallinta on vaikeaa ja tuotteiden lisäarvon esiintuominen haastavaa. PiE-eTrace hanke rakentaa järjestelmää, jolla tuottaja pystyy hallitsemaan omaa tuotetietoaan ja toimittajaverkostoaan hyödyntäen tilalla jo olevaa teknologiaa. Erikoiskasvien tuottajat saattavat jalostaa omia tuotteitansa jo tiloilla valmiiksi kuluttaja- tai ammattilaistuotteiksi. Tuottajat ovat siis mikroyrittäjiä, jotka kasvattavat itse tuotteidensa raaka-aineita ja hankkivat raaka-aineita muilta tiloilta, sekä jalostavat, pakkaavat ja markkinoivat tuotantoaan. Tilojen myyntikanavat ovat moninaisia ja vaihtelevat omasta suoramyynnistä ja verkkokaupasta, suoramyynti renkaisiin, HoReCa suoramyyntiin, tukkuihin ja suuriin kauppa- ja logistiikkaketjuihin. Täyttääkseen sekä elintarvikkeiden myyntiin ja myyntikanaviin liittyvät tieto- ja tuotevaatimukset tuottajien on koostettava vaadittu tuotetieto. Tällä hetkellä tuottajat kokoavat tuotetietoa useista järjestelmistä ja raaka-aine tuottajiltaan, jotka voivat olla toisia viljelijöitä. Kokoamista tehdään useista järjestelmistä ja tiedon hallinnointi on resursseja vievää. Lisäksi tällä hetkellä ei ole mahdollista liittää tuotteisiin mahdollista lisäarvoa tuottavaa tietoa Hankkeessa kootaan erikoiskasvien tuottajia yhteen ja rakennetaan järjestelmä, jolla mikrotuottajien tuotetietoa voidaan hallita ja sitä voidaan viedä eteenpäin myyntikanavissa. Tuotetiedon tulee olla jäljitettävää ja sen tuottaminen perustuu tiloilla jo käytössä oleviin järjestelmiin. Koska tiedon kokoamisen ongelma on moninainen ja kehitettävästä ratkaisusta on otettava huomioon järjestelmän laajennettavuuteen ja esimerkiksi datan käyttöön liittyviä kysymyksiä, ratkaisua rakennetaan data-space -lähestymisen ympärille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Projektnummer

204546

Startdatum

02.10.2022

Slutdatum

19.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner