Projekt
Utvecklingsprojekt - 82906

Pienyrittäjän MyyntiTreenit

Suomen Yrittäjäopisto Oy

01.01.2019 - 31.08.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Suomen Yrittäjäopiston, yhteistyökumppaninaan Petäjäveden Yrittäjät ry, tavoitteena on saada maaseutualueiden yksin- ja mikroyrittäjät aktivoitumaan ja vahvistamaan liiketoimintaosaamistaan asiakaslähtöisestä näkökulmasta liittyen oman osaamisen myymiseen, itsensä johtamiseen, verkostojen rakentamiseen, digitaalisten välineiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Lisätään yrittäjän tietoutta työhyvinvoinnin edistämisen keinoista. Pidemmän aikavälin tähtäimenä on lisätä Keski-Suomen maaseutualueilla toimivien yksin- ja mikroyrittäjien liiketoimintaosaamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämän seurauksena yrityksen tuottavuus ja yrittäjän työhyvinvointi paranevat. Yritystoiminta säilyy/kasvaa Keski-Suomen maaseutualueilla. Hankkeen toteutuksessa painotetaan etsivää ja aktiivista kontaktointia yrittäjien suuntaan. Kartoitetaan ja tarjotaan yrityksille syvemmän kehittämisen työkaluksi yritysryhmähanketta. Toimenpiteet ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Hankkeen toteutusaika 1.1.2019 - 31.10.2020.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

82906

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

31.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner