Hanke
Utvecklingsprojekt - 82906

Pienyrittäjän MyyntiTreenit

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.12.2018 - 30.08.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Suomen Yrittäjäopiston, yhteistyökumppaninaan Petäjäveden Yrittäjät ry, tavoitteena on saada maaseutualueiden yksin- ja mikroyrittäjät aktivoitumaan ja vahvistamaan liiketoimintaosaamistaan asiakaslähtöisestä näkökulmasta liittyen oman osaamisen myymiseen, itsensä johtamiseen, verkostojen rakentamiseen, digitaalisten välineiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Lisätään yrittäjän tietoutta työhyvinvoinnin edistämisen keinoista. Pidemmän aikavälin tähtäimenä on lisätä Keski-Suomen maaseutualueilla toimivien yksin- ja mikroyrittäjien liiketoimintaosaamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämän seurauksena yrityksen tuottavuus ja yrittäjän työhyvinvointi paranevat. Yritystoiminta säilyy/kasvaa Keski-Suomen maaseutualueilla. Hankkeen toteutuksessa painotetaan etsivää ja aktiivista kontaktointia yrittäjien suuntaan. Kartoitetaan ja tarjotaan yrityksille syvemmän kehittämisen työkaluksi yritysryhmähanketta. Toimenpiteet ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Hankkeen toteutusaika 1.1.2019 - 31.10.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

82906

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

30.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt