Projekt
Investeringsprojekt - 278722

Pihasauna kylätalolle

Niinilahden kyläyhdistys ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Rakennetaan Niinilahden kylätalon pihaan sauna, Niinilahden kyläyhdistys ry. Tavoitteena monipuolistaa kylätalon ja kyläläisten virkistystoimintaa ja yhteisöllisyyttä. Niinilahden kyläläiset ja muut kylätalon käyttäjät hyötyvät hankkeesta. Toteutusaika kesä 2024 .

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278722

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner