Projekt
Utvecklingsprojekt - 281769

Piiri yhteinen ympäristömme

Piirin Perinneyhdistys ry

- 29.04.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Seinäjoen Piirin alue käsittää vanhan Törnävän piirimielisairaalan noin 20 hehtaarin alueen, johon sisältyy useita rakennuksia, metsäalueita sekä laajat puutarha-alueet. Aluetta hallinnoi yksityinen yritys, joka saneeraa aluetta uudeksi kaupunginosaksi. Piirin alueella toimii yli 200 yritystä ja toimijaa, monilla eri toimialoilla. Aluetta saneerataan lisää ja alueen toiminta monimuotoistuu. Piiri yhteinen ympäristömme –hanke on jatkoa Piirin avoimet portit - sekä Piirin yhteisö -hankkeille, joissa tavoitteena oli avata symbolisesti Piirin portit kaupungin ja maakunnan asukkaiden vapaa-ajan käyttöön. Ensimmäisessä hankkeessa luotiin Piirin alueesta hyvinvoinnin ja vapaa-ajan keskusta. Piirin yhteisö -hankkeessa puolestaan alueen toimijoiden yhteisöllisyyttä kehitettiin ja aluetta muotoiltiin matkailukohteen suuntaan. Molemmissa hankkeissa kerättiin ja välitettiin tärkeää historiallista tietoa alueen omistajalle. Hankkeiden myötä on syntynyt monia uusia toimintoja eri toimijoiden välille sekä uusia spin-off-hankkeita. Hankkeen toiminnan myötä alueen yritykset ja yhdistykset ovat aktivoituneet alueen kehittämisessä ja antaneet oman panoksensa alueen tulevaisuuden innovoimisessa. Piirin toimijoiden keskuudesta on noussut vahva halu kehittää aluetta kohti ekologisesti kestävää, ympäristöystävällistä ja luontoa vaalivaa tavoitetta. Kaksivuotinen Piiri yhteinen ympäristömme -hanke keskittyy kehittämään alueen ympäristöystävällisyyttä ja kannustamaan toimijoita kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Hankkeen tavoitteena on luoda työpajoja, luentoja ja koulutuksia, joissa jaetaan tietoa ja kehitetään ympäristöystävällisiä toimintamalleja. Hankkeen tapahtumat pohjautuvat ympäristöystävälliseen teemaan, jonka myötä kannustetaan myös ympäröivän maakunnan väkeä osallistumaan kestävämpään elämäntapaan. Tavoitteena on luoda Piiristä kaupunginosamalli, jossa ympäröivä luonto, kestävä kehitys ja ekologisuus on otettu osaksi jokapäiväisiä toimintoja.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

281769

Slutdatum

29.04.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner