Projekt
Utvecklingsprojekt - 128824

Piirin portit auki -hanke

KultSi - Kulttuurikollektiivi Silta ry.

31.07.2020 - 25.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Seinäjoen uusi Piirin alue käsittää vanhan Törnävän piirimielisairaalan noin 20 hehtaarin alueen, johon sisältyy useita rakennuksia, metsäalueita sekä laajat puutarha-alueet. Aluetta hallinnoi yksityinen yritys, joka saneeraa aluetta uudeksi kaupunginosaksi. Piirin alueella toimii jo useita yrityksiä ja toimijoita, joista useammat toimivat kulttuurin ja hyvinvoinnin parissa. Aluetta saneerataan lisää ja alueen toiminta monimuotoistuu. Puolentoista vuoden kuluttua sairaanhoitopiirin viimeiset osastot siirtyvät sairaalan mäelle, jonka jälkeen Piirin alueen kehitys nousee huippuunsa. Kuitenkin Törnävän sairaala-alueen satavuotinen, omavarainen toiminta on jättänyt ihmisten mielikuviin takorautaisen portin, jonka sisäpuolelle ei ulkopuolisilla ole asiaa. Piirin avoimet portit –hankkeen tavoitteena on avata symbolisesti Piirin portit kaupungin ja maakunnan asukkaiden vapaa-ajan käyttöön. Hankkeella luodaan Piirin alue hyvinvoinnin ja vapaa-ajan keskukseksi, jossa voi harrastaa, toimia ja voida hyvin. Hankkeen avulla selvitämme, kokeilemme ja kehitämme alueen käyttömahdollisuuksia yhdessä alueen asukkaiden ja maakunnan toimijoiden kanssa luomalla aluetta monitoimisemmaksi vapaa-ajan käyttömahdollisuuksia ajatellen seuraavan puolentoista vuoden ajan. Tavoitteena on lisätä alueen käyttäjiä ja luoda viihtyisiä toimintoja Seinäjoen hyvinvoinnin ja vapaa-ajan keskukseen, jolla on omaleimainen historiallinen tunnelma

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

128824

Startdatum

31.07.2020

Slutdatum

25.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner