Hanke
Utvecklingsprojekt - 32731

Pikkupässi pyöräilyreitti 2, kehittäminen

Hyvinkään kaupunki

03.01.2016 - 02.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Pyörämatkailun kehittäminen on yksi Suomen valtakunnallisen matkailustrategian painopistealueista. Pyöräilyn ja pyörämatkailun olosuhteiden parantaminen on tehokas keino lisätä arkiliikunnan määrää, jolla on tutkitusti myönteisiä terveysvaikutuksia. Pikkupässi pyöräilyreitti voidaan toteuttaa pääosin vanhan ratalinjan pohjalle. Osittain ratalinja on hävinnyt tai maankäytön takia reitti joudutaan korvaamaan kiertoyhteydellä. Reitillä on pituutta noin 48 km. Reitin varrella palvelut ovat keskittyneet taajama-alueille. Uusien palveluiden syntymiseen vaikuttaa pyöräilijöiden määrän kehitys, johon vaikuttaa paitsi reitin laatu myös tiedotus- ja mainontapanostus. Polkupyörien vuokrausta olisi mahdollista kehittää erityisesti keskustaajamissa, jonne liikenneyhteydet ovat hyvät. Hankkeen tavoitteena on avata yhteys 06/2017

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

32731

Aloituspäivämäärä

03.01.2016

Loppumispäivämäärä

02.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt