Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 201029

Pillesuon ampumaurheilukeskuksen kehittäminen

Rantasalmen Riistanhoitoyhdistys

11.04.2022 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pillesuon ampumaurheilukeskuksen kehittäminen- hankkeen tavoitteena on varmistaa Pillesuon ampumaurheilukeskuksen toiminta nykyisen ympäristölainsäädännön ja ympäristöluvan mukaisesti. Ympäristön huomioimisen lisäksi tavoitteena on turvata ampumakokeiden järjestäminen Pillesuolla jatkossakin sekä ylläpitää ja parantaa alueen metsästäjien ja ammunnanharrastajien harrastusmahdollisuuksia. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen toimenpiteinä kunnostetaan hirviratojen taustavallit ympäristöluvan velvoitteen mukaisesti sekä täytetään muut ympäristölupaan liittyvät velvoitteet, parannetaan ampumarata-alueen infrastruktuuria sekä päivitetään alueen opasteet ja ohjeet käyttäjille. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseksi haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

201029

Aloituspäivämäärä

11.04.2022

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt