Projekt
Investeringsprojekt - 294166

Pintamon kyläseurantalon jätevesijärjestelmän uusiminen

Pintamon Kyläseura ry

- 29.04.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toteuttajana toimii Pintamon kyläseura ry, joka on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys Pudasjärvellä. Pintamon kyläseura ry järjestää muun muassa tansseja, kyläpäiviä, virkistyspäiviä ja muuta talkoilla toteuttavaa toimintaa omistamassaan kyläseurantalossa Pintamon kaupunginosassa. Kyläseurantalo on kunnostettu laajoissa, Leaderin rahoittamissa remonteissa vuosien 2014-2017 välillä. Tuolloin rakennusluvassa ei vaadittu jätevesijärjestelmän uusimista, mutta nyt se on käynyt ajankohtaiseksi asiaa tarkemmin tutkittaessa. Hankkeessa on tarkoitus asentaa tehdasvalmisteinen umpisäiliö kyläseurantalon pihalle ja uusia jätevesiputket tarvittavilta osin jätevesien ohjaamiseksi umpisäiliöön. Entinen sakokaivo tyhjennetään ja peitetään sopivalla maa-aineksella. Tavoitteena on toteuttaa jätevesijärjestelmän uusiminen mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti, jotta ympäri vuoden pyörivä tanssitoiminta ei kärsisi remontista. Jätevesijärjestelmän uusiminen on välttämätöntä jotta toiminta voisi jatkua kyläseurantalolla entiseen malliin ja uutta toimintaa voitaisiin myös kehittää ilman kyläseurantalon käyttökiellon uhkaa. Pohjavesialueella toimittaessa jätevesijärjestelmän uusimista ei pystytä enää siirtämään tuonnemmaksi. Pintamon kyläseuran toiminta on ollut merkittävässä asemassa sekä Pintamon että lähialueiden asukkaiden viihtyvyyden ylläpitämisessä. Kyläseura on järjestänyt keskimäärin 20 orkesteritanssia vuodessa, vaihtelevasti myös muita tapahtumia sekä antanut paikallisten yhdistysten käyttää tiloja vastikkeetta omiin kokouksiinsa.Kyläseurantaloa myös vuokrataan huokeaan hintaan yksityisille, yhdistyksille ja erilaisille harrastustahoille. Hyödynsaajia hankkeissa ovat kyläläiset (n. 200 henkilöä), kyläseuran järjestämiin tapahtumiin osallistuvat noin 1000 henkilöä vuodessa sekä satunnaiset vuokraajat joita on vaihtelevasti viidestä kymmeneen henkeen vuodessa. Sivukylien elinvoimaisuus on tärkeä vetovoimatekijä myös Pudasjärven kaupungille.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

294166

Slutdatum

29.04.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner