Projekt
Utvecklingsprojekt - 180656

Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto

Pirkan Kylät ry

01.01.2022 - 31.03.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pirkan Kylät ry on vuonna 1992 perustettu Pirkanmaan noin 300 kylän yhteisjärjestö. Pirkan Kylien tarkoituksena on edistää maakunnan kylien parasta ja toimia kylien tiedotus- ja yhteyskanavana sekä yhteistyöelimenä. Maaseudun kehittäjien maakunnallisessa työnjaossa ilmasto-, asumis- ja ympäristökysymykset sopivat tulevaisuuteen katsovan kylätoiminnan repertuaariin. Suomessa tehtiin syyskuussa 2021 päätös siitä, miten Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. On luontevaa kysyä: mitä kaikkea valittu ilmastopoliittinen linja tarkoittaa kylien maaseudulla? Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -hankkeen tarkoituksena on Pirkanmaan maaseudun ja kylien ilmastopoliittisen tietoisuuden täsmentyminen ja levittäminen. Hankkeessa maaseutua kehittävien järjestöjen keskinäiset ympäristöpoliittiset roolit selkeytyvät toisiaan täydentäviksi ja jäsentyvät verkostoksi, jolloin koko verkoston ilmastotyö saa lisää tehoa. Ilmastoviisaalla verkostotyöllä tavoitetaan uusia toimijoita, uusia ikäryhmiä ja uusia asukasryhmiä. Hankkeen avulla tuotetaan uutta maaseutuspesifiä ilmastotietoa, jolla kyläverkoston välityksellä vaikutetaan yleiseen mielipiteeseen ja Pirkanmaan ilmastotyöhön. Hankkeen vaikuttamistyötä tukevat erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet (mm. Kyläparlamentti ja Ilmastowebinaari) sekä hankkeessa tuotettu materiaali (mm. loppujulkaisu). Hankkeessa tehdään myös tutkimusyhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa (opinnäytetyöt). Tärkeä osa hankkeen toteutusta on viestintä. Viestinnän merkitys korostuu verkoston kokoamisessa ja vakiinnuttamisessa sekä tiedonvaihdossa ja mielipiteisiin vaikuttamisessa. Hankkeen toiminta-alue on koko Pirkanmaa, 23 kuntaa. Kohderyhmänä ovat kaikki Pirkanmaan maaseudun asukkaat, nimenomaan asukasroolissaan. Välillisesti Pirkanmaan maaseudun täsmentyvästä ilmastoroolista hyötyy koko maakunta, koska maakunnan resilienssi paranee ja elinvoima voimistuu. Hanke on kaksivuotinen (24 kk) ja se toteutetaan ajanjaksolla 1.1.2022-31.3.2024.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

180656

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.03.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner