Hanke
Utvecklingsprojekt - 111645

PISARA+ vesistökunnostushanke

Lappeenrannan kaupunki

31.12.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

PISARA+ on Pien-Saimaan vesistön suojelu- ja kunnostushanke. Pien-Saimaa on Saimaan vesistön eteläisin osa Lemin, Lappeenrannan, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueella. Hankkeen keskeinen tavoite on parantaa Pien-Saimaan veden laatua. Muita hankkeen tavoitteita ovat lisätä ympäristötietoisuutta sekä osaamista motivaatiota ja sitoutumista vesiensuojeluun, vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista, kehittää ja pilotoida uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja, tukea ja kannustaa Pien-Saimaan valuma-alueelle rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen hoitoa ja kunnostusta, edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa, kehittää maaseudun palveluita, asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallistumista oman elinympäristönsä kehittämiseen. Hankkeen keinoja ovat viestintä, neuvonta ja koulutus, ympäristökasvatus, yhteistyö, seuranta ja kehitystyö. Pien-Saimaan kunnostusta on toteutettu aktiivisesti ja laaja-alaisesti vuodesta 2009 alkaen. PISARA+ hanke ylläpitää ja vahvistaa alueen vahvaa tahtotilaa ja yhteistyöverkostoa sekä osaamista ja sitoutumista vesiensuojeluun ja kunnostukseen. Pien-Saimaan kunnostuksessa käytettyjä hyviä toimenpiteitä, käytäntöjä ja verkostoja hyödynnetään ja jaetaan tarvittaessa myös muissa vesistöissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

111645

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

miljö
naturens mångfald
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt